javni poziv

Grad Varaždin će i ove godine sufinancirati građanima servis i kupnju bicikala

Objavljeno: 08.02.2024. 12:39

Zadnja izmjena: 08.02.2024. 13:45

Foto: Arhiva

Grad Varaždin i ove godine, u cilju poticanja građana na svakodnevno korištenje bicikala u javnom prometu,  nastavlja praksu sufinanciranja servisiranja i kupnje bicikala.

Objavljen je javni poziv serviserima i prodavačima bicikala za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala u 2024. godini. Iznos za tu mjeru povećan je s lanjskih 37.5 tisuća na ukupno 50 tisuća eura. Grad Varaždin će tim sredstvima građanima sufinancirati servisiranje starog bicikla s 50% troškova servisa, odnosno maksimalno do 40 eura po korisniku. Za tu mjeru osigurano je ukupno 20 tisuća eura u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu, a sufinancirat će se servis ukupno 500 bicikala. Mjera servisiranja starih bicikala provoditi će se od 4. ožujka 2024. godine do 3. lipnja 2024. godine.

Nadalje, Grad Varaždin će građanima sufinancirati kupnju novog bicikla s 60,00 eura po korisniku za što je osigurano 30 tisuća eura u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu. Građani Varaždina će na taj način moći kupiti ukupno  500 bicikala. Mjera sufinanciranja kupnje novog bicikla provoditi će se od 4. ožujka 2024. godine do 3. lipnja 2024. godine.

Javni poziv je objavljen na službenim stranicama Grada Varaždina. Rok prijave za servisere/prodavače bicikala je 16. veljače do 12,00 sati. Sve dodatne informacije vezane uz provođenje mjera poticanja servisiranja i kupnje bicikala mogu se dobiti na e-mail adresi [email protected].

Komentari