rezultati javnog poziva

Grad Varaždin osigurao je 205 tisuća eura udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama

Objavljeno: 04.06.2024. 17:48

Zadnja izmjena: 04.06.2024. 17:49

Nastavno na rezultate Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u 2024. godini, Grad Varaždin odobrio je sredstva za ukupno 88 prijavitelja.

Kako ističu iz Grada Varaždina, odabrani prijavitelji programom/projektom doprinose ispunjavanju javnih potreba u Gradu Varaždinu u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, mladih, turizma, socijalnog (društvenog) poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, udruga organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija i provedbu projekata udruga sufinanciranih iz fondova Europske unije te međunarodne suradnje.

- Gotovo polovica udruga i neprofitnih organizacija prijavile su svoje projekte/programe u području socijalne skrbi i zdravstva te im je odobreno sveukupno 105 tisuća eura. Udrugama koje svoje projekte/programe izvode u području odgoja i obrazovanja dodijeljena su sredstva u iznosu od 32 tisuća eura, a za mlade Grad je odobrio 11.9 tisuća eura. 25 prijavitelja prijavilo je programe/projekte u područjima poticanja gospodarstva i turizma i dodijeljena sredstva iznosila su 53.2 tisuća dok je za provedbu projekata udruga koje se bave međunarodnom suradnjom Grad osigurao 2.4 tisuće eura - dodaju iz Grada Varaždina. 

Komentari