energetska učinkovitost

Grad Varaždin planira obnovu sportskih objekata SC 'Sloboda' i Graberje

Objavljeno: 23.11.2016. 14:44

Foto: Arhiva

Ovih dana Grad Varaždin je potpisao Ugovor o izradi projekata energetske učinkovitosti sportskih objekata, SC 'Sloboda' i dvorane u Graberju vrijednog 172 tisuće kuna.

Ugovor je potpisan s tvrtkom Ekološki centar d.o.o. iz Vukovara nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, u kojem je Grad Varaždin odabrao ponudu tvrtke iz Vukovara kao najprihvatljiviju, sukladno kriterijima iz natječaja.

Projekt energetske učinkovitosti za navedena dva objekta predstavlja prvi, temeljni dokument koji  će služiti kao potrebna dokumentacija za prijave na natječaje za Europske ili slične fondove u cilju zaštite navedenih sportskih građevina od propadanja. Naime, dvorana Graberje je izgrađena 1973. godine, a Sportski centar 'Sloboda' 1985. te je njihova obnova nužna. 

Svrha izrade dokumentacije je  izolacija vanjske ovojnice dvorane i stadiona, sanacija stropova, podova te zamjena vanjske stolarije (prozora i  ulazna vrata). Osim navedenog, svrha ulaganja je i smanjiti troškove energenata koji su sada neprihvatljivo visoki.

 

Komentari