Grad Varaždin i ove godine povodom božićnih blagdana, djeci rođenoj od 1. siječnja 2002. godine do 31. prosinca 2019. godine s prebivalištem na području grada Varaždina, isplatit će novčanu pomoć u iznosu od 120 kuna. 

Radi se o 7.235 djece  i  ukupno 868.200 kuna, a sredstva će biti isplaćena  putem poštanskih uputnica na adresu prebivališta djeteta. Roditelji, zakonski zastupnici i staratelji djece koja neće biti obuhvaćena u isplati „dječje božićnice“ mogu predati zahtjev za reklamaciju Upravnom odjelu za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina uz presliku vlastite osobne iskaznice i presliku dokumenta djeteta iz kojeg je vidljivo prebivalište djeteta (osobna iskaznica, putovnica ili potvrda o prebivalištu). Reklamacije će se podnositi od 2. siječnja do 16. siječnja 2020. godine, ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 8 sati 14.30  sati, utorkom od 8 sati - 16.30 sati  a petkom od 8-12.30 sati u Gradskoj vijećnici.

Komentari

12.12.2019. 12:54h Zadnja izmjena: 12.12.2019. 12:54