u proračunu za 2020. godinu

Grad za provođenje programa poludnevnog boravka i rane intervencije u CTŠ-u osigurao 260 tisuća kn

Objavljeno: 13.02.2020. 18:18

Zadnja izmjena: 13.02.2020. 18:23

Danas su zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica i Draženka Dević, pročelnica UO za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina posjetile Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u kojem djeluju grupe za ranu intervenciju i poludnevni boravak. 

U Proračunu Grada za 2020. godinu za provođenje programa poludnevnog boravka i rane intervencije osigurano je 261.700,00 kn.

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin dobio je Rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim je utvrđeno da ispunjava uvjete za pružanje socijalnih usluga za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem, uslugu poludnevnog boravka za 20 korisnika, za djecu s teškoćama u razvoju, te jrešenje da ispunjava uvjete za pružanje socijalne usluge rane intervencije. 

Slijedom navedenog, Grad Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin potpisali su Sporazum o osiguranju sredstava za uslugu poludnevnog boravka i uslugu rane intervencije, kojim je Grad Varaždin osigurao sredstva za rad 2 djelatnika – rehabilitatora za provođenje usluge poludnevnog boravka i rehabilitatora za provođenje usluge rane intervencije

Komentari