vijest iz grada

Gradonačelnik M. Batinić: Opsežne mjere potpora gospodarstvu i građanima u vrijeme trajanja epidemije i poslije nje

Grad Ludbreg

Objavljeno: 26.03.2020. 09:26

Zadnja izmjena: 26.03.2020. 18:21

Gradska uprava Ivanca izradila je opsežan i sveobuhvatan program mjera za gospodarstvo i građane, tzv. Krizne mjere, kojima će nastojati ublažiti negativne gospodarske posljedice na području grada koje je izazvala  epidemija  virusom COVID – 19 te uvedenih mjera nacionalnih tijela s ciljem sprečavanja širenja virusa.

Gradonačelnik Milorad Batinić će donošenje ovakvog programa predložiti Gradskom vijeću Ivanec. Krizne mjere bit će usmjerene prema poslodavcima koji su zbog pandemije morali prekinuti rad, a sve s ciljem očuvanja radnih mjesta i nastavka rada gospodarstvenika s područja grada Ivanca.

U tom kontekstu izrađena je Odluka kojom se propisuju se mjere za ublažavanje posljedica nastalih za građane grada Ivanca koji su nastalom situacijom došli u teškoće koje utječu na njihov životni standard i nemogućnost podmirivanja obveza prema Gradu Ivancu i ustanovama u vlasništvu Grada.

Mjere se posebno odnose na smještaj djece u dječje vrtiće, bez obzira na to je li dijete smješteno u vrtić kojeg je osnivač Grad Ivanec ili Grad Ivanec sufinancira boravak djeteta u dječjim vrtićima van područja Ivanca, odnosno vrtićima kojih Grad Ivanec nije osnivač.

Ovom Odlukom obuhvaćene su Krizne mjere za poduzetnike:

A.)

 • Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, i to:
 • poduzetnici kojima je privremeno obavljanje djelatnosti zabranjeno Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske - u cijelosti
 • ostali poduzetnici zbog otežanog poslovanja- u visini od 50% utvrđene obveze plaćanja komunalne naknade
 • Oslobođenje od plaćanja naknade za postavljanje reklamnih predmeta te naknade za korištenje javne površine sa svrhom postave ugostiteljske terase, pokretne trgovine i drugo i to:
 • za poduzetnike kojima je privremeno obavljanje djelatnosti zabranjeno Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske - u cijelosti
 • ostali poduzetnici zbog otežanog poslovanja- u visini od 50% utvrđene obveze plaćanja naknade za postavljanje reklamnih predmeta, te naknade za korištenje javne površine
 • Grad Ivanec izvršit će odgodu slanja opomena za sve nepodmirene dospjele obveze fizičkih i pravnih osoba
 • Grad Ivanec odgađa pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja Kriznih mjera od koje odgode će biti izuzete mjere prisilne naplate za dugovanja kojima prijeti zastara
 • Poduzetnicima i građanima ovim se mjerama daje mogućnost odgode plaćanja i obročne otplate za sva dugovanja, uključujući i obveze po osnovi komunalnog doprinosa fizičkih i pravnih osoba koji su zapali u teškoće, a domaćinstvima koja su ostala bez prihoda daje se mogućnost korištenja prava iz Programa socijalne skrbi Grada Ivanca
 • Za vrijeme odgode iz točke III. A.) 5. neće se obračunavati kamate na dugovanja
 • Za podmirene obveze za mjesec ožujak iz točke III. A.1. i A. 2., neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera
 • Roditelji – korisnici dječjih vrtića koji imaju prebivalište na području Grada Ivanca oslobađaju se plaćanja sufinanciranja polaska djece u dječji vrtić za vrijeme važenja Kriznih mjera, a osnivačima vrtića Grad Ivanec će isplatiti naknadu za djecu sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju uz obvezu dokazivanja da je dječji vrtić u vrijeme trajanja Kriznih mjera zadržao u radnom odnosu sve zaposlenike, te isplatio plaću zaposlenim radnicima
 • Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec čiji je osnivač Grad Ivanec, oslobađaju se plaćanja sufinanciranja boravka djeteta u vrtiću za vrijeme važenja Kriznih mjera.
 • Oslobođenje poduzetnika od plaćanja poreza na potrošnju - u cijelosti.

B.)

 • Nakon završetka važenja Kriznih mjera, odnosno u periodu oporavka, a kao poticaj oporavku gospodarstva, za naredna 3 mjeseca Grad Ivanec će osloboditi poduzetnike:
 • Komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti u visini 50% utvrđene obveze
 • Naknade za postavljanje reklamnih predmeta, te naknade za korištenje javne površine sa svrhom postave ugostiteljske terase, pokretne trgovine i drugo, u visini 50% utvrđene obveze
 • Poreza na potrošnju u cijelosti.

U cilju osiguranja likvidnosti Proračuna Grada Ivanca Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020.g. neće se planirati povećanje rashoda koji nisu nužni za redovno funkcioniranje i poslovanje Grada Ivanca i korisnika proračunskih sredstava.

Sve započete investicije i radovi koji su u tijeku nastavit će se sukladno zaključenim ugovorima, planiranim sredstvima i planovima nabave. Realizacija planiranih aktivnosti i projekata Proračunom provoditi će se shodno realizaciji prihoda Proračuna.

U slučaju potrebe, a zbog očekivane smanjene realizacije prihodne strane proračuna u vremenu trajanja pandemije, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristit će se za redovno funkcioniranje gradskih tijela i proračunskih korisnika. Potrebu i  visinu prenamjene naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa odnosno komunalne naknade utvrdit će gradonačelnik.

O prenamjeni i visini sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa po prestanku ovih mjera gradonačelnik će izvijestiti Gradsko vijeće

Ove mjere primjenjivat će se od dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike  o mjerama ograničenja rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja  manifestacija od 19.3. 2020,g., a trajat će 3 mjeseca nakon proglašenja prestanka kriznih mjera od strane nadležnih državnih tijela

Komentari