GRAD IVANEC

Gradu Ivancu iz EU fondova 2.900.000 kuna za reciklažno dvorište

Objavljeno: 06.05.2021. 18:18

Zadnja izmjena: 06.05.2021. 18:24

Foto: Ilustracija

Gradu Ivancu je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja stigla Odluka o financiranju projekta „Uspostava reciklažnog dvorišta Ivanec“, a kojom mu je dodijeljeno 2.904.371,58 kuna bespovratnih europskih sredstava za gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta.

Sredstva su osigurana su iz Kohezijskog fonda, odnosno iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine. Planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta u vidu nadziranog ograđenog prostora namijenjenog odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnog vrsta otpada. Izgradnja reciklažnog dvorišta planirana je u Ulici Vladimira Nazora, na trenutno neizgrađenoj parceli, a u neposrednoj blizini Ivkoma d.d.

Reciklažno dvorište sastojat će se od sljedećih objekata:

  • asfaltno-prometno manipulativne površine,
  • betonske vodonepropusne površine,
  • sortirnice i nadstrešnice,
  • montažnog objekta za zaposlene,
  • spremnika za otpad,
  • ograde s kolnim i pješačkim ulazom,
  • vodonepropusne kanalizacije oborinske odvodnje s prometnih površina
  • separatora – taložnika.

Osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, u okviru projekta provest će se i obavezne aktivnosti izobrazno-informativnog karaktera o održivom gospodarenju otpadom. Po završetku projekta, investitor Grad Ivanec će upravljanje reciklažnim dvorištem prepustiti komunalnom poduzeću Ivkom d.d.

Ukupna vrijednost projekta 5.681.402,06 kuna, a Gradu Ivancu narednih dana predstoji potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Komentari