Grad Ludbreg je ostvario bespovratna sredstva od strane Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku za izradu programa za mlade.

Naime, Grad Ludbreg je prijavio projekt pod nazivom „Lokalni program za mlade Grada Ludbrega“ ukupne vrijednosti 60.360,00 kuna na Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu i odobreno mu je 42.000,00 kuna.

Projekt se odnosi na poticanje mladih osoba na preuzimanje uloga aktivnih građana u lokalnoj zajednici i razvoj njihovih kompetencija za rješavanje lokalnih potreba i problema te na podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima, mogućnostima, pravnim obavezama te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici Grada Ludbrega, u RH te na razini EU.

-Preko ovog projekta Grad Ludbreg će ojačati svoje kapacitete, razviti nove usluge za mlade, donijeti program za mlade na lokalnoj razini koji će davati pregled problematike s kojom se mladi susreću te davati konkretna rješenja. A nakon što se mladi kroz provedbu neformalne edukacije upoznaju s svojim pravima, mogućnostima i prednostima koje im se nude u lokalnoj zajednici, bit će u mogućnosti samostalno davati sugestije, prijedloge i rješenja problema koji su njima bitni – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Komentari

31.01.2020. 12:14h Zadnja izmjena: 31.01.2020. 12:14