javna tribina o turizmu..

Habijan: „Turistički projekti moraju biti neovisni o političkoj opciji na vlasti“

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 08.06.2018. 09:28

Zadnja izmjena: 08.06.2018. 10:31

„Turizam u Varaždinu – karitativna ili komercijalna djelatnost?“, naziv je jučerašnje tribine koja se održala u organizaciji Gradskog odbora HDZ-a Grada Varaždina.

Damir Habijan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina i predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Varaždina, Robert Pende, pomoćnik ministra u Ministarstvu turizma, Jelena Toth, direktorica Turističke zajednice Grada Varaždina, Branka Tropp, dugogodišnja direktorica Turističke zajednice Grada Varaždina i Goran Košćak, turistički djelatnik dotaknuli su se problema koji koče puni razvoj varaždinskog turizma te raspravljali o mogućim rješenjima i idejama koje bi napunile naš grad turistima.

Direktorica Turističke zajednice Grada Varaždina Jelena Toth iznijela je podatke o broju noćenja te istaknula da se u posljednjih pet godina bilježi porast broja gostiju te da Varaždin ima brojne sadržaje, manifestacije i program koji zadovoljava potrebe turista kao i lokalnog stanovništva. Branka Tropp se također osvrnula na aktualno stanje turizma u Varaždinu te komentirala Špancirfest koji se po njenom mišljenju odmaknuo od prvotne ideje festivala bez dizanja kvalitete koja je nužna za dugoročni uspjeh. Kuća leptira, atraktivan projekt koji se nalazi i u Strategiji razvoja turizma u gradu Varaždinu, prema njenom mišljenju jedan je od projekata na kojem grad može zaraditi i biti inovativan.

Robert Pende se osvrnuo na potporu ministarstva za kontinentalni turizam ne slažući se s mišljenjem da ministarstvo više brine o turizmu na obali nego na kontinentu ustvrdivši da ministarstvo nudi pomoć i poticaje za konkretne, inovativne projekte sa sadržajima, a veći dio proračunskih sredstava se ulaže u kontinentalni turizam.

''Osnovna ponuda, pa onda sadržaj''

Goran Košćak kao dugogodišnji turistički vodič rekao je da Varaždin prvo mora početi graditi osnovnu ponudu, poput javnog wc-a koji je neophodan, a zatim se bazirati na ponudi sadržaja koji moraju biti prilagođeni današnjim „millennialsima“, generaciji koja najviše putuje i troši. Varaždinu nedostaju autohtoni varaždinski suveniri, ponuda autohtonih proizvoda te je potrebno korigirati radno vrijeme muzeja koji su u najfrekventnije doba dana ili vikendom zatvoreni.

Damir Habijan rekao je da je važno usredotočiti se na nekoliko projekata koje zatim treba implementirati uz razrađene načine financiranja. Potrebno je tražiti ulagače kako bi se povećao broj smještajnih kapaciteta. Po njegovom mišljenju, najveći problem se stvara kada se prioriteti neke zajednice mijenjaju kako se mijenja i vlast, te tako projekti dugoročno ne mogu zaživjeti. Varaždin mora razvijati interaktivan turizam, prilagođen novim naraštajima i generacijama koje ne zanimaju samo vizure grada. Samo sinergijom svih ključnih faktora i institucija koje djeluju u turizmu Varaždin se može profilirati kao atraktivan turistički proizvod.

Komentari