Sigurnost prometa putnicima na pojedinim dionicama na području općine Cestica umanjuju brojni odroni i klizišta koja se redovito javljaju za većih oborina. Prilikom obilnih kiša na području općine Cestica došlo je do klizanja terena te je nastalo 13 klizišta na nerazvrstanim cestama i 7 klizišta na lokalnim i županijskim cestama.

Općina Cestica je projektirala sanaciju za 7 klizišta od kojih je jedno u naselju Natkrižovljan - lokacija Milec, a financirano je sredstvima Općinskog proračuna u iznosu od 200.000 kuna. Za četiri klizišta, čiji je iznos za sanaciju 1.080.000 kuna, Hrvatske vode su osigurale 758.000 kuna što je 70 % sredstava dok ostalih 30 % sredstava osigurava Općina Cestica.

Iz tog ugovora izvedeni su radovi na sanaciji klizišta u naselju Jarki – lokacija Vinter i u naselju Malo Gradišće – lokacija Magda. Ostala dva klizišta su u naselju Natkrižovljan – dionica Lazar i dionica Lazar-Milec, a biti će završeni do kraja 11 mjeseca 2019. godine.

Kako poručuju iz Općine, sanacijom tih klizišta biti će omogućeno ponovo prometovanje vozila na tim dionicama kao i veća sigurnost svih sudionika u prometu.

Komentari

02.09.2019. 09:16h Zadnja izmjena: 02.09.2019. 09:23