hdlu varaždin

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika upisuje nove članove

Objavljeno: 21.10.2016. 20:03

Foto: Arhiva

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin raspisuje natječaj za prijam novih članova, a svi zainteresirani mogu podnijeti zamolbu do 7. studenog.

Članom HDLU Varaždin može postati svaka osoba koja zadovoljava određene uvjete, s time da mora biti hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem u županiji i da posjeduje odgovarajuću strukovnu spremu.

No, ukoliko osoba ne posjeduje odgovarajuću strukovnu spremu, može postati aktivni član ukoliko potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje 5 godina u kontinuitetu, dokaže kako ispunjava kriterije.

Za primanje u aktivno članstvo HDLU potrebno je podnijeti zamolbu i materijale, a cjelovit tekst natječaja se može zatražiti na e-mail adresi: [email protected]

 

Komentari