Grad Varaždin

I vi se možete uključiti u donošenje nacrta akata u Gradu Varaždinu, evo kako

Objavljeno: 16.11.2023. 19:21

Zadnja izmjena: 16.11.2023. 19:21

Grad Varaždin danas je otvorio savjetovanja s javnošću o nacrtima akata Grada Varaždina: koncesije, zaštita od požara, upravljanje nekretninama i financiranje nacionalnih manjina. 

Grad Varaždin od 16. studenog do 15. prosinca provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o još četiri nacrta akata.

Nacrt plana davanja koncesija na području Grada Varaždina 

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom općeg akta pod nazivom: 'Nacrt plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2024. godinu u svrhu dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga'. 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom na adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Trg slobode 12, 42000 Varaždin, s naznakom: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2024. godinu ili na e-mail adresu: [email protected]

Nacrt godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2024. godinu

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti i svih zainteresiranih subjekata, građanstva te pravnih i fizičkih osoba s Godišnjim provedbenim plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2024. godinu, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom na adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin, s naznakom za: Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2024. godinu ili na e-mail adresu: [email protected].

Nacrt odluke davanju na upravljanje i korištenje nekretnina (prostori koji su ranije korišteni kao radni prostori vijeća mjesnih odbora) Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina (prostori koji su ranije korišteni ka radni prostori vijeća mjesnih odbora) Javnoj ustanovi Gradski stanovi te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina (prostori koji su ranije korišteni kao radni prostori vijeća mjesnih odbora) Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin na e-mail adresu: [email protected]

Nacrt odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu

Ciljevi provođenja savjetovanja su upoznavanje javnosti i svih zainteresiranih subjekata, građanstva te pravnih i fizičkih osoba s odredbama Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin, s naznakom: Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu ili na e-mail adresu: [email protected]

Savjetovanja su otvorena u razdoblju od 16. studenog do 15. prosinca 2023. godine, a nacrti akata i pripadajući obrasci objavljeni su na web stranici Grada Varaždina. 

Komentari