Prošli četvrtak uhićeni gradonačelnik Ivan Čehok prenio je svoje ovlasti na svog zamjenika Zlatka Horvata. Grad Varaždin od utorka tako više nije "obezglavljen"...

Kako stoji u priopćenju Grada Varaždina Čehok je potpisao„Odluku o određivanju zamjenika zbog spriječenosti obavljanja dužnosti gradonačelnika“.

U odluci se navodi: „Za vrijeme moje spriječenosti da obavljam poslove gradonačelnika, ovlašćujem zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina Zlatka Horvata, dipl. iur. da me zamjenjuje u svim ovlastima i poslovima koje su Statutom Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 5/09. ) Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi i drugim aktima povjereni gradonačelniku".

>> Čehok se nakon Remetinca vraća na posao

>> Čehoku, Patafti i Huljev određen jednomjesečni pritvor

>> Uhićen Ivan Čehok

>> DORH zatražio skidanje imuniteta Ivanu Čehoku

Odluka je donijeta na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01 – vjerod. tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ) i stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.


Komentari

14.06.2011. 16:03h Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:10

Foto: Nenad Dugi / CROPIX