Na sjednici Gradskog vijeća Grad Ivanca vijećnici su jednoglasno su donijeli drugi rebalans gradskog proračuna za 2018. godinu u iznosu od 44,7 milijuna kuna te proračunske projekcije za 2019. i 2020.

Pojašnjavajući razloge zbog kojih je konačni proračun manji od prvobitno planiranog (47,3 mil. kn), gradonačelnik Milorad Batinić pojasnio je da su na smanjenje većinom utjecale planirane kapitalne pomoći iz nacionalnih i EU izvora za koje su suglasnosti stigle kasno, pa se projekti nisu stigli realizirati ove, ali će biti izvršeni iduće godine.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta i sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta Aglomeracije Ivanec. Naime, Gradsko vijeće je u travnju 2018. već donijelo Odluku kojom se Grad Ivanec obvezao da će ovaj projekt podržati iznosom od 7,56 mil. kn, s time da je procijenjena vrijednost cijelog projekta tada iznosila 129,2 mil. kn. Kako javljaju iz Ivanca, u međuvremenu je izvršena revizija Studije izvodljivosti te je slijedom toga došlo do povećanja procijenjene vrijednosti projekta pa ona sada iznosi 171 milijun kuna.

Prema novim podacima, vanjskim sredstvima (EU, RH, Hrvatske vode) isfinanciralo bi se čak 94% projekta, dok bi Grad Ivanec trebao pokriti 6% od ukupne vrijednosti projekta ili 10,3 mil. kuna.

SDP-ovi vijećnici Daniel Vlaisavljević i Č. Bračko izjavili su da za SDP korisnost  Aglomeracije nije upitna, ali budući da smatraju da će se ovo povećanje u konačnici odraziti na povećanje cijena odvodnje za građane, poručili su zbog toga neće podržati ovu odluku.    

- Smatram da ne bismo smjeli odustati od projekta teškog 171 milijuna kuna, kojim čak 160,7 milijuna dobivamo iz vanjskih izvora. Iznos o kome razgovaramo jest cijena izvođenja radova i ona nije u vezi s krajnjom cijenom priuštivosti, tj. sa cijenom koju će za odvodnju plaćati građani – izjavio je gradonačelnik, nakon čega je i Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju Aglomeracije donesena većinom glasova vijećnika, dok su vijećnici SDP-a bili suzdržani.

 

 

Ključne riječi: aglomeracija, ivanec, Ivanec,

Komentari

21.12.2018. 11:00h Zadnja izmjena: 21.12.2018. 11:00