odluke sa sjednice

Ivanec donio rebalans proračuna: 121 tisuća eura za vatrogasce i sanaciju šteta od poplave

Objavljeno: 19.05.2023. 09:58

Zadnja izmjena: 19.05.2023. 09:58

Gradsko vijeće Ivanec na jučerašnjoj sjednici jednoglasno je donijelo prvi ovogodišnji rebalans proračuna u iznosu od 11,7 milijuna eura, što je za 1,71 milijuna eura više od prvobitno planiranog proračuna za 2023. godinu.

Zbog aktualne situacije s poplavama zadnjih dana koje su prouzročile goleme štete na cijelom gradskom području, gradonačelnik Milorad Batinić je na samoj sjednici u proceduru uputio amandman na rebalans proračuna kojim je predložio da se osigura dodatnih 121.670 eura za vatrogastvo, civilnu zaštitu i sanaciju šteta, a što je jednoglasno prihvaćeno kao dio integralnog proračuna. Temeljem toga je za sanaciju i čišćenje zbog posljedica poplava osigurano oko 87.670 eura, za Vatrogasnu zajednicu Grada Ivanca 16.000 eura i to za dodatnu opremu i obnovu opreme uništene u intervencijama, dok je 18.000 eura namijenjeno za potrebe civilne zaštite.

- Posebno zahvaljujem svim DVD-ovima koji su ponovno prvi priskočili u obranu od poplava i zaštitu imovine, a jednako tako i Stožeru civilne zaštite, svim građanima i gradskim službama, Ivkomu d.d., ŽUC-u te svim poduzećima koja su na raspolaganje stavila svoju mehanizaciju. Vjerujem da smo u ovoj ekstremnoj situaciji svi skupa reagirali onako kako smo najbolje mogli - rekao je predsjednik Gradskog vijeća Ivanec Zdenko Đuras te predložio da se u dogledno vrijeme, kada budu skupljeni svi podaci i kada se odrede prioriteti u obnovi, na tu temu održi i tematska sjednica.

'Suočavamo se s ekstremima'

Gradonačelnik Milorad Batinić je, istaknuvši da je civilna zaštita bila kompletno angažirana i činila maksimum onoga što je u takvoj situaciji mogla, uputio je i kritiku pojedinim povjerenicima civilne zaštite i predsjednicima mjesnih odbora koji se ni na učestale pozive Stožera CZ u kriznim trenucima nisu htjeli javiti na telefon.

- Na području grada imamo oko 16 potoka bujičara (među njima je i Vinski potok koji je poplavio Stažnjevec), koji su takvi da će se za vrijeme obilnijih kiša razliti u roku samo nekoliko minuta. Nemojmo zato prozivati Hrvatske vode i civilnu zaštitu! Svi znate da u proteklih nekoliko godina ulažemo visoka sredstva u gradnju i planiranje razvoja oborinske odvodnje, pri čemu povećavamo dimenzije za prihvat enormnih količina vode, ali očito je da ni to nije dovoljno. Ovo s čime se sada suočavamo su ekstremi zbog promijenjenih klimatskih prilika i moramo i sami učiniti sve što možemo kako bismo ublažili ili spriječili razlijevanje i poplavljivanje - rekao je.

Komentari