pročitajte

IVANEC Poduzetnicima razna oslobođenja, besplatni vrtić za djecu, pomoć gradskom i privatnim vrtićima

Grad Ivanec

Objavljeno: 03.04.2020. 12:41

Zadnja izmjena: 03.04.2020. 12:43

Gradsko vijeće Ivanec na elektroničkoj je sjednici, 32. po redu, jučer jednoglasno usvojilo sveobuhvatni Program mjera za poduzetnike i građane koje mu je, u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije coronavirusa na poduzetništvo i životni standard građana, na donošenje uputio gradonačelnik Milorad Batinić.

Krizne mjere usmjerene su prvenstveno prema poslodavcima koji su morali prekinuti rad i poslovanje, a sve sa ciljem očuvanja radnih mjesta i nastavka poslovanja gospodarstvenika. Potporne mjere namijenjene su i gradskom i privatnim vrtićima, kao i roditeljima mališana,  bez obzira na to je li dijete smješteno u vrtić čiji je osnivač Grad ili boravi u privatnom vrtiću.

Pregled mjera donosimo u nastavku:

KRIZNE MJERE ZA PODUZETNIKE

  1. Oslobađanje plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i to:
  • poduzetnicima kojima je privremeno obavljanje djelatnosti zabranjeno Odlukom Nacionalnog stožera CZ - u cijelosti
  • ostalim poduzetnicima koji posluju otežano - u visini od 50% utvrđene obveze plaćanja komunalne naknade

2. Oslobođenje plaćanja naknade za postavljanje reklamnih predmeta te naknade za korištenje javne površine za ugostiteljske terase, pokretne trgovine i dr., i to:

  • za poduzetnike kojima je privremeno obavljanje djelatnosti zabranjeno Odlukom Nacionalnog stožera CZ - u cijelosti
  • za ostale poduzetnike koji posluju otežano – u visini 50% utvrđene obveze plaćanja naknade za postavljanje reklamnih predmeta i za korištenje javne površine

3. Grad Ivanec odgađa slanje opomena za sve nepodmirene obveze fizičkih i pravnih osoba

4. Grad Ivanec odgađa pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja Kriznih mjera; od odgode će biti izuzete mjere prisilne naplate za dugovanja kojima prijeti zastara

5. Poduzetnicima i građanima daje se mogućnost odgode plaćanja i obročne otplate za sva dugovanja, uključujući i obveze po osnovi komunalnog doprinosa fizičkih i pravnih osoba koje su zapale u teškoće domaćinstvima koja su ostala bez prihoda daje se mogućnost korištenja prava iz Programa socijalne skrbi Grada Ivanca

6. Za vrijeme odgode iz točke 5. neće se obračunavati kamate na dugovanja

7. Za podmirene obveze za mjesec ožujak iz točki. 1. i  2. neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima, za razdoblje nakon ukidanja mjera

8. Oslobođenje poduzetnika od plaćanja poreza na potrošnju – u cijelosti

ZA DJEČJE VRTIĆE I RODITELJE POLAZNIKA VRTIĆA

9. Roditelji – korisnici dječjih vrtića koji imaju prebivalište na području grada Ivanca  oslobađaju se plaćanja sufinanciranja polaska djece u dječji vrtić za vrijeme važenja Kriznih mjera; dječjim vrtićima će Grad Ivanec isplatiti naknadu za djecu sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju, uz obvezu dokazivanja da je dječji vrtić u vrijeme trajanja Kriznih mjera zadržao u radnom odnosu sve zaposlenike te isplatio plaću zaposlenim radnicima

10. Roditelji – korisnici usluga Dječjeg vrtića Ivančice, čiji je osnivač Grad Ivanec, oslobađaju se plaćanja sufinanciranja boravka djeteta u vrtiću za vrijeme važenja Kriznih mjera

MJERE ZA PERIOD NAKON ZAVRŠETKA VAŽENJA KRIZNIH MJERA

Nakon završetka važenja Kriznih mjera, odnosno u periodu oporavka, a kao poticaj oporavku gospodarstva za naredna 3 mjeseca, Grad Ivanec će osloboditi poduzetnike:

11. plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti u visini 50% utvrđene obveze

12. naknade za postavljanje reklamnih predmeta te naknada za javne površine sa svrhom postavljanja ugostiteljske terase, pokretne trgovine i dr. – u visini 50% utvrđene obveze

13. poreza na potrošnju – u cijelosti

PRORAČUNSKI RASHODI

U cilju osiguranja likvidnosti gradskog proračuna, predstojećim rebalansom, tj izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu neće se planirati povećanje rashoda koji nisu nužni za redovito funkcioniranje i poslovanje Grada Ivanca i korisnika proračunskih sredstava (Vrtića, Knjižnice).

Sve započete investicije i radovi koji su u tijeku nastavit će se u skladu sa zaključenim ugovorima, planiranim sredstvima i planovima nabave. Realizacija planiranih aktivnosti i projekata provodit će se u skladu s realizacijom proračunskih prihoda.

U slučaju potrebe, a zbog očekivane smanjene realizacije prihodne strane proračuna u vremenu trajanja pandemije, a u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade koristit će se za redovno funkcioniranje gradskih tijela i proračunskih korisnika.

Potrebu i visinu prenamjene naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade utvrdit će gradonačelnik koji će ujedno, nakon prestanka navedenih mjera, o njima izvijestiti Gradsko vijeće.

Ove mjere primjenjivat će se od dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničenja rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja manifestacija (19. ožujka 2020.)  i trajat će 3 mjeseca nakon proglašenja prestanka kriznih mjera od strane nadležnih državnih tijela.

Budući da je donošenje ovakve Odluke povuklo potrebu mijenjanja niza drugih, uz ovu tematiku vezanih i dosad važećih gradskih odluka, vijećnici su donijeli i izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi, o komunalnom doprinosu, o davanju na korištenje i u zakup javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Ivanca te Odluke o uvjetima i visini naknade za postavljanje reklamnih predmeta.

Također, usvojili su i dopunjene odluke Odluku o porezima Grada Ivanca te Odluku o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranja usluge dadilja.

Većinom glasova vijećnika odbijen je amandman Kluba vijećnika SDP-a koji je predložio da umjesto gradonačelnika, potrebu i visinu prenamjene naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade, utvrđuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

Komentari