javno savjetovanje

Iz Grada Varaždina pozivaju građane da daju prijedloge o trajanju sezone kupanja

Objavljeno: 14.03.2022. 14:46

Zadnja izmjena: 14.03.2022. 14:48

U razdoblju od 14. ožujka 2022. do 13. travnja 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s Nacrtom Odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Sukladno Zakonu o vodama, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku kojom se utvrđuju lokacije za kupanje (kupališta) i trajanje sezone za kupanje na površinskim vodama, prikazuje ocjena o kakvoći površinskih voda za kupanje i obavlja klasifikacija te određuje profil vode za kupanje.

Grad Varaždin, putem ovlaštenog tijela, obavljat će monitoring mikrobiološke kakvoće u površinskim vodama za kupanje na mjestima određenim za kupanje ovom Odlukom, a u cilju očuvanja i zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. U 2021. godini izvršena je analiza vode za kupanje – Laguna A i Laguna B te se ista, s obzirom na ispitivane mikrobiološke parametre uzorka, sukladno Izvješću o provedenom monitoringu vode za kupanje u 2021. godini, smatra izvrsnom.

Materijali  i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt Odluke nalaze se na web stranici Grada Varaždina.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zaključno do 13. travnja 2022. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/II, Varaždin, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini“ ili na e-mail adresu: [email protected], također putem obrasca.

Komentari