Komunalna služba Općine Petrijanec ovim putem javno apelira na sve mještane da ne bacaju otpad na šumskim putevima u Općini jer poručuju kako im je osigurano dovoljno mogućnosti za zbrinjavanje otpada, a komunalne službe pronašle su počinitelje te su svi kažnjeni novčanom kaznnom prema odluci o komunalnom redu Općine Petrijancu. 

Prema riječima načelnika Željka Posavca, općina je osigurala mobilno reciklažno dvorište za problematičan otpad koje je besplatno za sve mještane te je također za sve mještane osigurano prikupljanje glomaznog otpada u dvorištu općine.

Odlukom o komunalnom redu propisane su kazne ako pokretne naprave i njihov okoliš ne drži urednima i ispravnima i ako postupa protivno bilo kojoj zabrani iz članka 24.koji je detaljno opisan ovdje.

Mobilno reciklažno dvorište biti će dostupno mještanima 24.04.u srijedu u Petrijancu kod društvenog doma od 10:30 sati do 12:30 sati i u Majerju kod Nk Majerja od 13:15 sati do 15:15 sati, 25.04.2019 u Petrijancu kod Nk Orača od 14:30 sati do 16:30 sati, te kod Nk Nova Ves od 17:15 sati do 19:15 sati. 26.04.2019. mobilno će reciklažno dvorište biti dostupno od 10:00 sati do 11:15 sati u Zelendvoru, u 12:00 sati do 13:30 sati u Družbincu kod Društvenog doma i od 14:15 sati do 16:00 sati u Strmcu kod društvenog  doma. 

 

Ključne riječi: otpad, petrijanec, Petrijanec,

Komentari

03.04.2019. 13:58h Zadnja izmjena: 03.04.2019. 14:06