Na poziv općinskog načelnika Gorana Kaniškog održana je u petak, 04. listopada u prostorijama Općine Gornji Kneginec koordinacija svih sudionika na projektu Aglomeracija Varaždin.

Raspravljalo se o sanaciji asfaltnih površina i pješačkih staza na području naselja Turčin, a nakon završenih radova na izgradnji kanalizacijske mreže putem projekta Aglomeracije Varaždin.

Pozivu na koordinaciju odazvali su se predstavnici Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste, izvođača radova, nadzora nad gradnjom te Varkoma kao naručitelja-korisnika, a općinski načelnik tom ih je prigodom upoznao sa brojnim primjedbama mještana vezanima uz nedostatak sanacije pješačkih staza i prometnica pred nadolazeće zimske uvjete na cestama. Na koordinaciji je usuglašeno da će se što hitnije sanirati pješačka staza uz Zagrebačku ulicu, kao i ostale asfaltne površine, a sve zaključno do 15. studenog.

Komentari

04.10.2019. 13:11h Zadnja izmjena: 04.10.2019. 13:13