Novi Marof

Iza Autobusnog kolodvora u Novom Marofu niknut će nova cesta

Objavljeno: 27.05.2023. 09:42

Zadnja izmjena: 27.05.2023. 10:35

Grad Novi Marof kroz određeno vrijeme dobiva novu cestu. Prema Urbanističkom planu uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona – Izmjene i dopune u Zoni gospodarske namjene iza Autobusnog kolodvora u Novom Marofu predviđena je gradska ulica i to od državne ceste D22 do obilaznice Grada Novog Marofa.

Kako je odlučeno na prošlom Gradskom vijeću Grada Novog Marofa, potreban je otkup zemljišta na navedenoj lokaciji kako bi se ova prometnica mogla izgraditi. Otkupom zemljišta stvorit će preduvjete za izgradnju planirane prometnice, čime će se otvoriti mogućnost daljnjeg širenja navedene Zone prema obilaznici Grada Novog Marofa.

-U okruženju navedene lokacije Grad Novi Marof kupuje zemljište za buduću prometnicu kao i okolno zemljište u k.o. Novi Marof prema cijeni utvrđenoj Elaboratom o procijenjenoj vrijednosti 2 nekretnina broj ARS 03-47/2020 od 23.6.2020. godine, kojeg je izradio sudski vještak za područje građevinarstva i procjenu nekretnina Aleksandar Samac, dipl. ing. građ u iznosu od 68,12 kn/m2 te se predlaže primjena navedene cijene i za nastavak kupnje zemljišta u k.o. Grana jer se radi uglavnom o zapuštenom zemljištu bez izgrađenih prilaznih cesta i bez infrastrukture – stoji u odluci.

Komentari