Općinski proračun za 2019. godinu od 25.618.000,00 kuna jednoglasno su izglasali vijećnici Općine Maruševec, što je u odnosu na proračun iz 2018. godine povećanje za 22 posto ili 5.722.000,00 kuna.

Obrazlažući prijedlog proračuna, načelnik Damir Šprem naveo je niz projekata koji su sadržani u proračunu, a od kojih su svi većim dijelom sufinancirani iz EU fondova. To su Kulturni centar Maruševec, Stambena zona Donje Ladanje, Sportski centar Iva, sanacija sportskog terena u Donjem Ladanju, rekonstrukcija i modernizacija prometnica, adaptacija i sanacija kulturnih objekata te proširenje i uređenje groblja u Maruševcu i Druškovcu,

- Proračun za 2019. godinu je ambiciozan ali se može realizirati, a osim toga, daje nam mogućnosti za daljnji rad na razvoju Općine Maruševec. Od rasprave pa do danas nije stigao nikakvi prijedlog za njegovu dopunu što nam je potvrda da je realan i ostvariv - rekao je načelnik Šprem.

Proračun Općine Maruševec je i dalje socijalno osjetljiv, naglašava zamjenik načelnika Mario Klapša

- I dalje će se isplaćivati naknade za novorođenu djecu, sufinancirat će se vrtić, mala škola, škola plivanja, produženi boravak učenika u školama, školski prijevoz, školska kuhinja za djecu slabijeg imovinskog stanja, nabavka radnih bilježnica za sve učenike osnovne škole i naravno, stipendije za studente. Također, nastavljamo s godišnjom potporom umirovljenicima, kao i organizacijama civilnog društva, pojasnio je zamjenik Klapša te dodao kako se doneseni proračun Općine Maruševec za 2019. godinu bazira na ispunjavanju potreba građana i razvoju svih naselja u općini.

Komentari

24.12.2018. 10:00h Zadnja izmjena: 24.12.2018. 13:05