na sjednici općinskog vijeća

Izglasano izvješće o izvršenju Proračuna za 2018. godinu i o radu načelnika Općine Jalžabet

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 06.03.2019. 11:19

Zadnja izmjena: 06.03.2019. 13:03

Na protekloj sjednici Općinskog vijeća Općine Jalžabet načelnik Mirko Magić obrazložio je Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet za 2018. godinu, te istaknuo je da su ukupni prihodi u 2018. godini bili 10.016.103,59 što je 92,76% posto u odnosu na plan, dok su rashodi za 2018.godinu bili 11.618.706,30 što je 95,96% u odnosu na plan.

Veći rashodi su pokriveni viškom prihoda iz prethodnih godina., a nastali su zbog velikih investicija koje su se provodile i to: izgradnja pješačkih staza, asfaltiranje ulica, izgradnja kanalizacije, obnova crkve sv. Elizabete na kojoj je obnovljen toranj i fasada na pročelju, nabavljene su nove vanjske igračke u dvorištu dječjeg vrtića, postavljeni tlakavci i staze na grobljima u Kelemenu i Jalžabetu te posađene čemprese na groblju. Svi programi i odluke izglasane su jednoglasno osim točke dnevnog reda koja se odnosila na donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine gdje je jedino općinski vijećnik Rajko Solar bio protiv. Na aktualnom satu dogovoreno da će Općina Jalžabet uskoro sa Udrugom umirovljenika napraviti akciju čišćenja divljih deponija i šuma

Komentari