Javni poziv

Općina Maruševec dodjeljuje stipendije za studente, evo detalja

Piše: Ivan Katić

Objavljeno: 08.10.2023. 09:44

Zadnja izmjena: 08.10.2023. 10:01

Općina Maruševec će svim redovnim studentima s područja Općine Maruševec, koji prvi put upisuju godinu studija, dodijeliti stipendije za akademsku godinu 2023./2024., počevši od 1. rujna 2023. godine.

Prijave za dodjelu stipendija se primaju do 17. listopada 2023. godine, osobnom dostavom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec, poštom (Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec) ili e-mailom: [email protected].

Pravo na stipendiju imaju svi redoviti studenti koji ne primaju državnu, županijsku ili bilo koju drugu stipendiju ili novčanu potporu koja ima karakter stipendije, te koji ne ponavljaju godinu. Uvjet za dobivanje stipendije je da student ima prebivalište na području Općine Maruševec najmanje 3 godine, te da je nositelj zajedničkog domaćinstva čiji je član student, podmirio sve financijske obaveze prema Općini Maruševec.

Uz obrazac prijave za dodjelu stipendije koji se nalazi na Internet stranici Općine Maruševec, a može se i podići u Općini Maruševec, student je dužan priložiti: 

  • potvrdu obrazovne ustanove (fakulteta) o redovnom studiranju;
  • potvrdu Policijske uprave o prijavi mjesta prebivališta;
  • presliku osobne iskaznice;
  • presliku domovnice;
  • izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije ili bilo koje druge novčane potpore koja ima karakter stipendije (obrazac izjave nalazi se na Internet stranici Općine Maruševec);
  • izjavu studenta o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac izjave nalazi se na Internet stranici Općine Maruševec) i
  • presliku kartice žiro-računa ili tekućeg računa otvorenog kod banke na ime studenta.

Studenti koji već primaju stipendiju, odnosno koji su potpisali s Općinom Maruševec ugovor o dodjeli stipendije u prethodnim akademskim godinama, dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec najkasnije do 15. listopada 2023. godine dostaviti:

  • potvrdu obrazovne ustanove (fakulteta) o redovnom studiranju, odnosno upisu u narednu godinu te
  • presliku osobne iskaznice.

Komentari