GRAD IVANEC POZIVA SUGRAĐANE

Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Objavljeno: 24.05.2020. 18:04

Zadnja izmjena: 24.05.2020. 18:09

Iz Grada Ivanca podsjećaju svoje sugrađane da je objavljen Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova dokumentacije za energetsku obnovu obiteljskih kuća na području Varaždinske županije.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: "FZOEU") najavio je daljnju provedbu Programa energetske obnove obiteljskih kuća u 2019. i 2020. godini. Za financiranje provedbe ovog Programa do kraja 2020. godine, osigurano je u financijskom planu FZOEU-a za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu ukupno 142 milijuna kuna. 

Varaždinska županija je tako uputila Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća na području Varaždinske županije fizičkim osobama, građanima, vlasnicima obiteljskih kuća i to za:

  • sufinanciranje troškova izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata kao nužnog preduvjeta za prikupljanje detaljne ponude opreme i radova i
  • sufinanciranje troškova izrade glavnog projekta za ugradnju foto-naponskih sustava za proizvodnju električne energije. 

Detalji oko prijave nalaze se na stranicama Varaždinske županije.

Komentari