rotary klub trakošćan

Jedan od najistaknutijih rotarijanaca, Predrag Grims upoznao je Ivančane s poviješću rotarijanstva

Objavljeno: 16.03.2017. 12:46

Zadnja izmjena: 16.03.2017. 12:47

Foto: Rotary klub Trakošćan

Predrag Grims, jedan od najstarijih rotarijanaca u Hrvatskoj i počasni član Rotary kluba Varaždin upoznao je Ivančane s poviješću rotarijanstva u Hrvatskoj.

Na predavanju se govorilo o počecima osnivanja rotarijanskih klubova u Hrvatskoj još u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, kao i o spoznaji da je upravo Rotary klub Varaždin bio jedan od prvih takvih klubova u Hrvatskoj, a osnovan je 1930. godine, te je njegov član bio i otac Predraga Grimsa.

Rotarijanski pokret bio je zabranjen u vrijeme NDH, a zabrana djelovanja trajala je i u doba SFRJ, da bi s demokratskim promjenama rotarijanski pokret u Hrvatskoj ponovno 'oživio' i nastavio sa svojim djelovanjem usmjerenim pomaganju i služenju drugima.

- Rotarijanci veliku važnost daju prijateljstvu, što se manifestira i kod međusobnog kontakta rotarijanca koji se oslovljavaju prijateljima, a upravo je prijateljstvo duboko urezano u svijesti rotarijanaca i rotary klubova iz Zagorja u kojem je prijateljstvo izuzetno važno - istaknuo je Grims.

Komentari