općina gornji kneginec

Jednoglasno usvojen proračun Općine Gornji Kneginec za 2023. godinu

Objavljeno: 08.12.2022. 10:09

Zadnja izmjena: 08.12.2022. 10:09

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec jučer je jednoglasno usvojen Proračun Općine Gornji Kneginec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te je donijeta Odluka o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za narednu godinu.

Općinski vijećnici usvojili su i prijedloge Programa javnih potreba Općine za 2023. godinu, Programa gradnje vodnih građevina i komunalne infrastrukture u 2023. godini te Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine tijekom iduće godine. Općinski Proračun za iduću godinu u iznosu od 4,4 milijuna eura je proračun sa razvojnom i socijalnom komponentom koji osigurava nastavak započetih projekata, potiče razvoj predškolskog odgoja i školstva, brine o socijalno ugroženim članovima lokalne zajednice te osigurava nesmetan rad udruga građana.

Usvojen je i Program utroška sredstava šumskog doprinosa za iduću godinu kao i Plan korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
Vijeće je donijelo Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bubamara za pedagošku godinu 2021./2022., te je prihvatilo prijedlog Odluke o uvjetima i roku vraćanja isplaćenih stipendija.

U nastavku sjednice vijeće je raspravilo i donijelo Odluku o donošenju procjene rizika od velikih nesreća na području Općine te Odluku o davanju u zakup zemljišta za poljoprivrednu obradu. Odobreno je i sklapanje Ugovora za održavanje javne rasvjete na području Općine tijekom iduće godine te ugovora za zimsko održavanje cesta i održavanje nerazvrstanih cesta na području općine u narednom razdoblju.

Komentari