GRAD NOVI MAROF

Jenkač: Brojni projekti završeni, počela izgradnja obilaznice, pripremamo Aglomeraciju

Objavljeno: 20.03.2021. 09:24

Zadnja izmjena: 20.03.2021. 13:23

Na sjednici Gradskog vijeća Novog Marofa gradonačelnik Siniša Jenkač podnio je polugodišnje izvješće o radu za razdoblje od srpnja do prosinca prošle godine.

Između ostalog je naveo da je u okviru građenja komunalne infrastrukture u spomenutom razdoblju izdvojeno 3.600.000 kuna za modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta te da je pripremljena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta Mađarevo – Topličica. Nadalje, uređeno je parkiralište i okoliš kod društvenog doma u Oštricama, uređeno je dječje igralište uz zgradu novog Centra za socijalnu skrb, uređena je autobusna postaja u naselju Ključ i završena je prva faza izgradnje javne rasvjete u naselju Štuk.

Projekti u Novom Marofu

U Novom Marofu je završen veliki projekt rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića vrijedan 9,8 milijuna kuna, u tijeku je adaptacija zgrade društvenog i vatrogasnog doma u naselju Strmec Remetinečki, kao i uređenje prostora bivšeg Centra za socijalnu skrb s ugradnjom koso podizne sklopive platforme. Završeno je uređenje domova u Mađarevu, Završju Podbelskom i Podrutama. Osiguran je besplatan pristup bežičnom internetu u okviru projekta Wifi4EU.

- Pripremljena je projekta dokumentacija za izgradnju novog groblja u Novom Marofu. Sanirano je odlagalište neopasnog otpada Čret i izgrađeno je reciklažno dvorište. U tijeku su gradnja istočne obilaznice Novog Marofa i pripremne radnje za Aglomeraciju Novi Marof, naglasio je gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač

Pred novomarofskim vijećnicima bilo je i izvješće o radu trgovačkog društva Novokom d.o.o., kao davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Novog Marofa za 2020. godinu.

Direktor Novokoma Marinko Hođa naglasio je da je tijekom 2020. godine Grad Novi Marof preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio spremnike za odlaganje plastike, stakla i biorazgradivog otpada, a tijekom 2021. očekuje se dostava spremnika za papir te manjih spremnika za odlaganje biorazgradivog otpada. Osim toga, izgrađeno je reciklažno dvorište vrijedno više od 3.000.000 kuna kojim upravlja Novokom, a koje je namijenjeno isključivo građanima za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada koje se mogu reciklirati i obraditi.

Prošle je godine od planiranih 13.900.000 kuna za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom utrošeno nešto više od 11.800.000, što znači da realizacija tih programa iznosi 85 posto. Većina investicija izvršena je u cijelosti, osim sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Čret. Tijekom 2020. godine izvedeni su gotovo svi radovi, ali je zbog pandemije završetak radova produžen do travnja ove godine, do kada bi trebala biti izdana i uporabna dozvola.

Komentari