ZAKON O ŠUMAMA

Jenkač u Saboru: "Predviđena rasterećenja ponajviše će pomoći malim i srednjim poduzetnicima"

Objavljeno: 18.09.2020. 18:25

Zadnja izmjena: 18.09.2020. 18:27

Saborski zastupnik Siniša Jenkač u srijedu je u Hrvatskom saboru govorio o prijedlogu izmjena Zakona o Šumama, kojim se, između ostalog, regulira naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma kroz dvije mjere, smanjenjem stope za obračun naknade te povećanjem granice za utvrđivanje obveze nastanka plaćanja naknade, a kao nova mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa.

Konkretno, riječ je o smanjenju stope po kojoj se obračunava predmetna naknada za nešto manje od 10%, i to sa sadašnjih 0,0265 % na novopredloženu stopu u visini 0,024% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka.

Druga mjera se vezuje uz oslobođenje od plaćanja naknade za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit te fizičke osobe obveznike plaćanja poreza na dohodak koji imaju prihod manji od 7,5 milijuna kuna, u odnosu na dosadašnju granicu koja je bila 3,0 milijuna kuna.

Saborski zastupnik Jenkač pozdravio je izmjene Zakona kao dobru mjeru pomoći gospodarstvu.

Smanjenje parafiskalnog nameta

- Ovdje se prije svega radi o smanjenju jednog parafiskalnog nameta, a upravo je to u interesu naše države, poduzetništva i Vlade RH. Interesantno je slušati neke rasprave kolegica i kolega saborskih zastupnika koji s jedne strane traže smanjenje parafiskalnih nameta, a s druge strane osuđuju ovo konkretno smanjenje, rekao je Jenkač.

Kao član Odbora za poljoprivredu pozdravlja rasterećenja predviđena ovim izmjenama Zakona, koja će ponajviše utjecati na male i srednje poduzetnike, posebno oslobođenje od plaćanja naknade za one koji imaju prihode manje od 7.5 milijuna kuna. Jenkač je podsjetio i na mjeru 4.3. u Programu ruralnog razvoja.

- Imamo mogućnost kao lokalne samouprave, poduzetnici i privatni šumoposjednici javiti se na mjeru za ulaganje u šumsku infrastrukturu, gdje možemo nadoknaditi ovaj dio ulaganja iz OKFŠ-a u uređenje i čišćenje šumskih puteva i površina, tako da skrećem pažnju upravo na tu mjeru koja je još uvijek na snazi i koja će nam, vjerujem, i u budućem proračunskom razdoblju biti na raspolaganju, rekao je saborski zastupnik Jenkač.

Prekomjerno iskorištavanje šuma

Skrenuo je pozornost i na prekomjerno iskorištavanje šumskih površina, kao problem o kojem kojem bi se trebalo raspravljati.

- Posebno to mogu istaknuti kao tajnik privatne udruge šumoposjednika. Mogu reći da smo imali velikih problema upravo s prekomjernim iskorištavanjem šumskih površina koje čine privatni šumoposjednici, otkupljivači privatnih šuma koji do krajnjih granica iskoriste i unište šumsku površinu i iza sebe ostave pustoš, rekao je Jenkač naglasivši kako bi se trebalo definirati zakonski okvir kroz koji bi se reguliralo upravo beskrupulozno iskorištavanje šumskih površina.

Zaključno, Jenkač je pozdravio ove izmjene zakona kao pozitivne, dodavši kako ga čudi što pojedine kolegice i kolege traže potpuno ukidanje naknade, jer se upravo iz toga financiraju sve korisne aktivnosti poput pošumljavanj

Komentari