0pćina petrijanec

Konstituirajuća sjednica za Vijeće mjesnog odbora Petrijanec

Objavljeno: 15.06.2021. 20:32

Zadnja izmjena: 15.06.2021. 20:33

U ponedjeljak je održana konstituirajuća sjednica za Vijeće mjesnog odbora Petrijanec, Vijeće mjesnog odbora Majerje, Vijeće mjesnog odbora Nova Ves Petrijanečka, Vijeće mjesnog odbora Družbinec, Vijeće mjesnog odbora Strmec Podravski i Vijeće mjesnog odbora Zelendvor koja se održala u Velikoj dvorani Društvenog doma u Petrijancu, Trg svetog Petra 8.

Sjednicu je sazvao i vodio općinski načelnik Željko Posavec, na kojoj je bila prisutna i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ankica Košić. Nakon čitanja Izvješća o provedenim izborima i konstatiranja koji su vijećnici stavili mandat u mirovanje i utvrđivanja njihovih zamjena općinski načelnik Željko Posavec naveo je kako:

Vijeće mjesnog odbora Petrijanec čine sljedeći članovi:

Darjan Lukaček, Igor Klaneček, Silvija Šincek Humek, Marko Višak sa liste HDZ-HSS (4 člana), te 5 članova sa liste SDP-a: Marko Ivančić, Danijela Oreški, Dražen Patrčević, Damir Biškup i Mirela Mišak.

Za predsjednicu Vijeća mjesnog odbora Petrijanec izabrana je Danijela Oreški (SDP).

Vijeće mjesnog odbora Majerje čine članovi:

Igor Bahun sa liste HDZ-a, te 6 članova sa liste SDP-a: Zoran Šibić, Sanko Galevski, Josip Rožđak, Valentino Mateuš, Zvonko Potočnjak i Dražen Leskovar.

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Majerje izabran je Valentino Mateuš (SDP).

Vijeće mjesnog odbora Nova Ves Petrijanečka čine članovi:

Nenad Tomašek, Stanislav Mikulek sa liste HDZ-a (2 člana), Roman Strelec i Ivanka Divjak sa liste NS Reformisti (2 člana), te Ivan Kovačić, Kristina Cvetko i Petar Košić sa liste SDP-a (3 člana).

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Nova Ves Petrijanečka izabran je Ivan Kovačić (SDP).

Vijeće mjesnog odbora Družbinec čine članovi:

Jurica Rožmarić, Mihaela Štefinšćak i Marijan Vinceković sa liste HDZ-HSS (3 člana), te Zoran Golubić, David Dombaj, Tomislav Drožđek i Ines Jurković sa liste SDP-a (4 člana).

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Družbinec izabran je Zoran Golubić (SDP).

Vijeće mjesnog odbora Strmec Podravski čine sljedeći članovi:

Robert Košutar, Marko Jurajec, Tomica Telebar i Damir Bedenik sa liste HDZ-a (4 člana), te Goran Kišić, Barbara Kruhek i Vlado Galeković sa liste SDP-a (3 člana).

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Družbinec izabran je Robert Košutar (HDZ).

Vijeće mjesnog odbora Zelendvor čine članovi:

Hrvoje Šincek sa liste HDZ-a (1 član), Dejan Marčec sa liste NS Reformisti (1 član) te Tihomir Videc, Mira Habulan i Stjepan Belšćak sa liste SDP-a (3 člana).

Za predsjednicu Vijeća mjesnog odbora Zelendvor izabrana je Mira Habulan (SDP).

 

Općinski načelnik Željko Posavec čestitao je izabranim vijećnicima i izabranim predsjednicima Vijeća mjesnog odbora. Posebno je naglasio kako se nada da će u ovom sazivu biti veći broj održanih sjednica te da će suradnja mjesnih odbora sa jedinicom lokalne samouprave biti korektna i da će se međusobno podržavati i uvažavati mišljenja na dobrobit svih mještana svakog mjesnog odbora.

Komentari