GRAD IVANEC

Konstituirano novo Gradsko vijeće Grada Ivanca

Objavljeno: 11.06.2021. 18:10

Zadnja izmjena: 11.06.2021. 18:15

Nakon provedenih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave održanih 16. svibnja, u četvrtak, 10. lipnja, na sjednici održanoj u Kinodvorani, konstituirano je novo Gradsko vijeće Ivanec u mandatu 2021. – 2025. godine.

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Dalibor Patekar (SDP), a potpredsjednici su Josip Grđan (Nezavisna lista Milorad Batinić – Za Ivanec) i Zdenko Đuras (HDZ).

Budući da su dva izabrana vijećnika svoje mandate stavila u mirovanje (M. Batinić, zbog nespojivosti s dužnošću gradonačelnika, te Jasenka Friščić iz osobnih razloga), u novi saziv Gradskog vijeća ušli su sljedeći vijećnici: Ivan Sedlar, Josip Grđan, Goran Spasojević, Miroslav Rohtek, Božica Mudri, Antun Babić, Zdenko Đuras, Elvis Gotal, Martina Car Matišić, Ljudvek Cikač, Stjepan Kozina, Mihael Slunjski, Dalibor Patekar, Nikola Sedlar i Kristina Geci Smoljo.

Najviše vijećnika u Gradskom vijeću, šest, ima Nezavisna lista Milorad Batinić – Za Ivanec; HDZ/HSU ima 5 vijećnika, SDP dva, a po jednog vijećnika ima HNS – Liberalni demokrati s partnerima HSS-om braće Radić i BUZ-om te Narodna stranka – Reformisti.

Jednoglasne odluke

Predsjednik, potpredsjednici i članovi svih navedenih radnih tijela Gradskog vijeća na svoje su dužnosti izabrani jednoglasno.

Pred vijećnicima se odmah našla i prva radna točka, a to je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama dužnosnika, članova Gradskog vijeća, radnih tijela i članova vijeća mjesnih odbora na području grada Ivanca.

Kao zakonom ovlašteni predlagač ove odluke, na njihove rasprave očitovao se gradonačelnik M. Batinić:

- Naglašavam da su okviri koji definiraju novčani iznos naknada određeni Zakonom i Grad svoju Odluku o naknadama dužnosnika mora uskladiti sa zakonskim odredbama. Temeljem toga, došlo je do blagog povećanja naknada za vijećnike, s dosadašnjih 760 na 833 kune. Smatram da ove 73 kune nisu neko dramatično povećanje, to više što se od vijećnika očekuje aktivan rad u Gradskom vijeću i sudjelovanje u protokolarnim aktivnostima. Za potpredsjednike Gradskog vijeća predviđena je naknada u iznosu od 1.083 kune, što je povećanje od 320 kuna naspram dosadašnjeg iznosa od 760 kuna – ocijenio je Batinić.

- Treba naglasiti i to da su pojedine naknade jako smanjene. Do najvećeg smanjenja došlo je kod naknada za rad predsjedniku Gradskog vijeća, koja će ubuduće iznositi 1.250 kuna, što je puno manje nego dosad. Osobno smatram da su zbog znatnog angažmana u radu Vijeća te brojnih protokolarnih aktivnosti koje će oni obavljati ove naknade premale, međutim, zakon je jasan i moramo ga poštivati – izjavio je gradonačelnik.

- Također, ako vijećnici smatraju da su im naknade prevelike ili da ih ne žele, mogu ih se odreći u korist svoje stranke ili ih uplatiti u humanitarne ili neke druge svrhe. Upravo nam je u tijeku humanitarna akcija Zaklade Grada Ivanca i nitko se ne bi bunio ukoliko bi vijećnici svoje naknade uplatiti u korist ove akcije – zaključio je Batinić.

Odluka je potom izglasana većinom glasova vijećnika Nezavisne liste – Za Ivanec i SDP-a, dok su vijećnici ostalih opcija ostali suzdržani.

 

 

Komentari