Raskida se ugovor o dugoro?nom najmu izme?u grada Varaždina i Varaždinskih vijesti o najmu zašti?ene “Ku?e Jagi?” u Fili?evoj ulici.

Ugovor je sklopljen u ožujku prošle godine radi zaštite, rekonstrukcije i o?uvanja rodne ku?e znamenitog slavista Vatroslava Jagi?a.

No, kako je poštivanje konzervatorskih uvjeta za ure?enje zna?ilo da treba uložiti dvostruko više novca nego je potrebno za izgradnju takvog novog objekta, Varaždinske vijesti su odustale od radova i od preseljenja.

Bivšem zakupcu ostaje tek obveza platiti nešto više od osam i pol tisu?a kuna za nepla?enu najamninu.

Varaždinski forum

Podijeli

(rv) 25.05.2010.

Komentari

25.05.2010. 14:12h Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56