Ako se pitate kuda s božićnim drvcem nakon blagdana, ovdje ćete pronaći odgovor.

Društvo Čistoća d.o.o. iz Varaždina kao davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada će tijekom mjeseca siječnja 2021. godine prikupljati i odvoziti odbačena božićna drvca na području Grada Varaždina i Grada Varaždinskih Toplica – (samo za naselje Varaždinske Toplice).

Odbačena božićna drvca besplatno će se prikupljati i odvoziti u sklopu javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada prema slijedećem rasporedu:

  • Grad Varaždin 9. i 16. siječnja 
  • Grad Varaždinske Toplice (samo naselje Varaždinske Toplice) 8 i 14. siječnja 

Mole se građani iz stambenih zgrada da božićna drvca odlažu uz spremnike za odlaganje komunalnog otpada, a građani iz individualnih kuća na dio površine uz prometnicu na način da time ne ugrožavaju sigurnost prometa.

Ključne riječi: varaždin, varazdin, Varazdin, Varaždin, varkom,

Komentari

08.01.2021. 08:07h Zadnja izmjena: 08.01.2021. 09:20