Kvadrat ljetne terase - 2 kune po danu

Info stupovi i baneri će se plaćati 20 kuna po četvornom metru po danu
Objavljeno: 06.03.2010. 17:13

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Za postavljanje ljetnih terasa, prodajnih stolova i klupa, zamrziva?a, zabavišta, stalaka za obavještavanje, bannera i telefonskih govornica na javnim površinama u gradu Varaždinu, vlasnici objekata ?e morati pla?ati porez po ?etvornom metru površine po danu i to za najmanje jedan kvadrat. Tako ?e vlasnici ljetnih terasa u povijesnoj jezgri, te ispred autobusne i željezni?ke postaje, pla?ati 2 kune po kvadratu, a u ostalim dijelovima grada kunu u pol. Najskuplje ?e se pla?ati postavljanje info stupova i bannera – 20 kuna po ?etvornom metru po danu, dok ?e ostali morati izdvojiti od 2,80  do 10 kuna. Gradski su vije?nici potvrdili i odluku da suncobrani i tende u povijesnoj jezgri grada moraju biti jednobojni i to bijele ili bež boje.

(rv) 06.03.2010.

Komentari