grad lepoglava

Lepoglava donijela proračun vrijedan 42,2 milijuna kuna

Objavljeno: 29.12.2021. 10:59

Zadnja izmjena: 29.12.2021. 11:30

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na 5. sjednici prihvatilo prijedlog proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu u iznosu od 42.279.626 kuna.

Sjednica je zbog epidemiološke situacije održana elektronskim putem - glasovalo se putem elektroničke pošte, a pristupilo mu je svih 13 članova Gradskog vijeća od kojih je njih 11 glasalo za prijedlog proračuna za 2022. godinu, dok su protiv prijedloga proračuna glasovala dva vijećnika.

Uz proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu te prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2022. godinu, Vijeće je s većinom glasova prihvatilo i prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Lepoglave za 2021. godinu kojima je proračun za 2021. godinu smanjen za 7,2 milijuna kuna odnosno 19,9 %. Ukupni prihodi proračuna manji su za 8,3 milijuna kuna, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu manjem za 7,2 milijuna kuna.

Gradsko vijeće je održanoj sjednici prihvatilo i odluku kojom se koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglave, u trajanju od pet godinu, daje tvrtki Dimax. Vijećnici su prihvatili i program rada Gradskog vijeća za 2022. godinu kao i Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2021. godinu te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2022. godinu.

Komentari