Znatno prije ugovorenih rokova bit će završeni radovi na uređenju i adaptaciji zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava te izgradnji novog objekta dječjeg vrtića u Višnjici, poručuju iz Grada Lepoglave.

Prema riječima gradonačelnika Marijana Škvarića, riječ je o najvećim kapitalnim investicijama Grada Lepoglave u ovom trenutku. - Njihova je vrijednost oko 17 milijuna kuna što je oko 70 % izvornog proračuna Grada Lepoglave. Oba će vrtića svoja vrata otvoriti 1. rujna odnosno početkom nove pedagoške godine. Zahvaljujući ovim projektima stvorit ćemo uvjete, a što je naš cilj, da sva djeca s gradskog područja pohađaju vrtić - rekao je Škvarić.

Radovi uređenja i adaptacije zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava vrijedni su 12.275.785,64 kuna. Dio sredstava za realizaciju ovog projekta Grad Lepoglava je osigurao kroz europske fondove odnosno mjeru 7.4 u okviru koje je odobreno sufinanciranje ovog projekta u visini od 6.7 milijuna kuna. Ostatak sredstava osigurao je Grad Lepoglava i to povoljnim zaduženjem kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Dječji vrtić u Višnjici koji je pred završetkom izgradnje veličine je 500 četvornih metara i moći će ga pohađati do 60 djece. Vrijednost radova je 3.884.486 kuna, a pridoda li se tome opremanje vrtića i uređenje okoliša, cijena će doseći 4.5 milijuna kuna. Radovi se financiraju sredstvima iz gradskog proračuna, a nedavno je iz Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova dobivena potpora u visini od 100.000 kuna. Projekt izgradnje dječjeg vrtića u Višnjici nije mogao biti prijavljen za sufinanciranje kroz mjeru 7.4 budući da je na tu mjeru Grad Lepoglava kandidirao projekt uređenja i adaptacija zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava. 

Komentari

19.05.2020. 08:45h Zadnja izmjena: 19.05.2020. 08:47