Docentica Sveučilišta Sjever s Odjela za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša Lovorka Gotal Dmitrović postala je član međunarodnog društva Chemical, Biological & Environmental Engineering Society sa sjedištem u Hong Kongu (HKCBEES), kao prvi Senior Member ovog djela Europe.

Društvo HKCBEES osnovano je 2007. godine kao neovisna znanstvena istraživačka i razvojna organizacija kojoj je misija poticanje i provođenje suradničkih interdisciplinarnih istraživanja u vrhunskim metodologijama i tehnologijama u okviru svojih područja stručnosti.

HKCBEES je 2019. godine organizirala 1st International Conference on Environmental Informatics u Japanu, na kojoj je sudjelovala i Lovorka Gotal Dmitrović prezentirajući rad  "Appliance of Simulation modelling in Wastewater treatment".

Komentari

13.01.2020. 12:04h Zadnja izmjena: 13.01.2020. 12:20