U okviru projekta “O okolišu se pobrini i otpad zbrini” u petak 21. veljače bit će održana javna tribina u Segovini kod Ludbrega. Predavanje počinje u 18 sati, a održat će ga Maša Horvat.

Svrha projekta je informirati i educirati cjelokupno građanstvo prostora obuhvata projekta i time im podići svijest o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, s naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.
Očekivani rezultati projekta odnose se na održavanje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, obuhvaćanje 100% stanovništva izobrazno-informativnim aktivnostima na području obuhvata projekta i na izrađene te podijeljene promidžbene materijale (letake, brošure, plakate), održane radijske i televizijske emisije, održane radionice za djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi, osobe sa invaliditetom, organizirana natjecanja za djecu, organizirane javne tribine za građane, izrađene novinske članke.
Kontakt osoba za više informacija je Petra Međimurec. E-mail [email protected], tel: 042 420 208, mob: 099 496 6155.

Komentari

18.02.2020. 13:55h Zadnja izmjena: 18.02.2020. 14:00

Foto: Ilustracija