Odlukom o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih virusom COVID-19, a koju je Gradsko vijeće Ivanca donijelo 2. travnja 2020. godine, kao jedna od Kriznih mjera za poduzetnike predviđeno je oslobođenje od plaćanja poreza na potrošnju, i to za vrijeme trajanja Kriznih mjera te u periodu oporavka, i to tri mjeseca nakon završetka Kriznih mjera.

Međutim, Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured izdao je 5. svibnja obavijest kojom sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave upozorava da su i dalje dužne postupati prema odredbama Općeg poreznog zakona i pripadajućeg Pravilnika te omogućiti obveznicima plaćanja poreza na potrošnju odgodu i/ili obročnu otplatu dospjele porezne obveze, a pod uvjetima i na način kako je to propisano Pravilnikom.

Nadalje, ističu da nije dozvoljeno da predstavničko tijelo JLP(R)S donosi odluke kojima se odgađa dospijeće plaćanja lokalnih poreza i omogućava obročna otplata dospjelih obveza ili kojima se određene porezne obveznike oslobađa plaćanja lokalnih poreza za vrijeme trajanja mjera Stožera civilne zaštite RH donesenih uslijed epidemije virusa COVID-19.

Unatoč ovakve odluke Porezne uprave, za koju se saznalo ovih dana, a slijedom koje obveznici plaćanja poreza na potrošnju na području grada Ivanca ne bi mogli ostvariti pravo na oslobođenje plaćanja toga poreza i unatoč tome što je riječ o porezu čiju visinu utvrđuje Gradsko vijeće, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić ne želi odustati od mjere potpore ugostiteljima.

U vezi s time predložit će Gradskom vijeću donošenje drukčije odluke, kojom će Grad ugostitelje moći ipak osloboditi plaćanja poreza na potrošnju i to tako da će im omogućiti da iz proračuna Grada Ivanca zatraže povrat uplaćenog poreza za period važenja Kriznih mjera i za period oporavka.

U tom kontekstu stručne službe Grada Ivanca sve poduzetnike - obveznike plaćanja poreza na potrošnju upućuju da i dalje izvršavaju sve obvezne radnje prema Poreznoj upravi oko obračuna i plaćanja poreza na potrošnju.

Podrži li Gradsko vijeće navedeni prijedlog gradonačelnika, nakon održane sjednice Gradskog vijeća svi ugostitelji će preko službene gradske internetske stranice www.ivanec.hrbiti informirani o načinu ostvarivanja prava na povrat uplaćenog poreza na potrošnju iz proračuna Grada Ivanca.

Ključne riječi: Grad Ivanec,

Komentari

15.05.2020. 19:42h Zadnja izmjena: 15.05.2020. 19:55