pre-kom sakuplja otpad u martijancu

Iz Pre-koma poručuju: ''Općina Martijanec postaje lider u odvojenom sakupljanju otpada u Varaždinskoj županiji''

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 29.06.2018. 16:04

Zadnja izmjena: 29.06.2018. 16:40

Početkom ove godine Općina Martijanec ušla je u suvlasništvo PRE-KOM-a iz Preloga, kojem su povjerene javne ovlasti za pružanje javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te sakupljanja korisnog otpada na području cijele Općine.

Podijeljeni su spremnici za miješani komunalni otpad, za biorazgradivi komunalni otpad , te vreće za sakupljanje korisnog otpada. Općina Martijanec kandidirala je nabavu plavih i žutih spremnika prema Fondu za zaštitu okoliša koje će zamijeniti sakupljanje papira, tetrapaka i plastike u vrećama. Pružanje javne usluge počelo je 1. lipnja i kako poručuju iz Pre- koma, već prvi mjesec Općina Martijanec ostvarila je odlične rezultate od 58,35% odvojeno sakupljenog korisnog otpada te postala lider u gospodarenju otpadom u Varaždinskoj županiji. 

Cijene za korisnike na području Općine Martijanec za spremnik od 120 litara za miješani komunalni otpad su od 22% do 45% jeftinije od javno dostupnih cijena najvećeg davatelja javnih usluga u Varaždinskoj županiji, dok korisnici sa manjim spremnicima (80l i 60l) plaćaju i do tri puta manju cijenu prema cijeni spremnika od 120l, najvećeg davatelja javnih usluga u Županiji Varaždinskoj.

Komentari