međimurska županija

Međimurska županija jedina u državi osigurava asistente za 54-ero djece s teškoćama u razvoju vrtićke dobi

Objavljeno: 15.02.2023. 16:21

Zadnja izmjena: 08.03.2023. 13:35

Međimurska županija jedina je županija u Republici Hrvatskoj koja, osim za učenike osnovnih i srednjih škola, osigurava asistente i djeci vrtićkog uzrasta te su osigurana financijska sredstva namijenjena financiranju 50% iznosa plaće 37 asistenata koji rade s 54 djece s teškoćama u predškolskim ustanova, dok ostatak sufinanciraju jedinice lokalne samouprave..

Ugovor je s predsjednicom Saveza udruga za uključivanje djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije "Prvi korak" Petrom Kovačić potpisao župan Međimurske županije Matija Posavec.

Projekt integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove provodi se od listopada 2015. godine i obuhvaća zapošljavanje, edukaciju i koordinacija asistenata u vrtićima. Podrška asistenta je iznimno važna u predškolskom odgoju i obrazovanju jer im olakšavaju rješavanje osobnih potreba poput orijentacije u prostoru ili u komunikaciji, potencirajući pritom njihove jake strane, a sve s ciljem da se djeca što bolje i kvalitetnije integriraju.

Međimurska županija podržava i potiče svaku vrstu inicijative koja podiže razinu ravnopravnosti svakog člana društva i postiže jednakost u ostvarivanju temeljnih ljudskih prava.

Savez udruga za uključivanje djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije "Prvi korak" okuplja četiri udruge - Međimursku udrugu za ranu intervenciju „MURID“, Udrugu slijepih Međimurske županije, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije te Udrugu za autizam „Pogled“.

Komentari