međimurska županija

Međimurska županija osigurala 2 milijuna kuna potpora za poljoprivrednike

Piše: Iva Habulan

Objavljeno: 29.03.2022. 12:27

Zadnja izmjena: 29.03.2022. 12:27

Međimurska županija provodi Program potpora u poljoprivredi s ciljem poticanja razvoja poljoprivrede, unaprjeđenja ruralnog razvoja, poticanja konkurentnosti poljoprivrede, postizanja održivog razvoja te ulaganja u održivu poljoprivrednu proizvodnju, a za 2022. godinu je za potpore male vrijednosti u poljoprivredi u županijskom proračunu osigurano oko 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Korisnici potpora iz ovog Programa su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Međimurske županije i nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Međimurske županije. Poziv je otvoren do 30. studenog, a poljoprivrednici se mogu javiti za dodjelu potpora po više mjera.

Jedan korisnik potpore može podnijeti zahtjev za dodjelu potpora po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 70.000,00 kuna godišnje. Minimalna vrijednost  tražene potpore mora biti veća od 100,00 kuna bez PDV-a.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za poljoprivredu Međimurske županije. Obrazac zahtjeva, izjave i Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine mogu se preuzeti na web stranici. Zahtjevi za dodjelu potpora, za sve mjere, zaprimat će se prema redoslijedu prispijeća (bez obzira na način dostave) i do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog 2022. godine, osim za MJERU 3. - proljetna sadnja za koju se zahtjevi zaprimaju do 30. lipnja 2022. godine, a za jesensku sadnju najkasnije do 30. studenog 2022. godine.

Komentari