savjetovanje

Možete sudjelovati u donošenju Poslovnika o radu varaždinskog Gradskog vijeća, evo kako

Objavljeno: 24.10.2022. 18:32

Zadnja izmjena: 24.10.2022. 18:32

U razdoblju od 24. listopada do 20. studenog 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom usvajanja Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Poslovnik o radu Gradskog vijeća 2014. godine, a nakon toga njegove izmjene i dopune 2021. godine, usklađene s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima. Ovim Nacrtom Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina preciznije se utvrđuju neke njegove dosadašnje odredbe za koje se pokazalo u praksi da ih treba mijenjati.

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća i to: sazivanje i konstituiranje Vijeća, prava, obveze, odgovornosti i dužnosti članova Vijeća, izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća, odnos Vijeća i gradonačelnika Grada Varaždina, način rada radnih tijela Vijeća, način i postupak donošenja akata Vijeća, odlučivanje i glasovanje, poslovni red na sjednici Vijeća, javnost rada u Vijeću i ostala pitanja značajna za rad Gradskog vijeća.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom dokumenata, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja. Materijali  i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sami nacrti dokumenata, nalaze se na web stranici Grada Varaždina pod rednim brojem 2.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca, zaključno do 20. studenog 2022. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin, s naznakom: „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina“ ili na e-mail adresu: [email protected].

Komentari