OB Varaždin

Mršavljenje na uputnicu od sada i u Općoj bolnici Varaždin

Objavljeno: 13.09.2019. 12:05

Zadnja izmjena: 13.09.2019. 12:05

Pretilost je postala jedan od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice, kako u svijetu tako i u Europi i Hrvatskoj, među odraslima i djecom. Susrećući se sve više s pacijentima koji se bore s pretilošću, među liječnicima Opće bolnice Varaždin rodila se ideja za formiranjem multidisciplinarnog tima za liječenje pretilosti.

Tim obuhvaća liječnike različitih specijalnosti, kako bi svatko sa svog područja rada mogao pomoći takvim pacijentima. Jedan od njih je i Alen Pajtak. Kao abdominalni kirurg, njegovo područje djelovanja je kirurško liječenje pretilosti, odnosno barijatrijska kirurgija.

– Ljudi obično misle da se ovdje radi o estetskom zahvatu, što nije točno. Riječ je o kirurškom zahvatu kojim se modelira anatomija probavnog sustava kako bi se pacijentima tom modulacijom omogućilo da izgube na tjelesnoj težini – pojasnio je Pajtak.

Zahvaljujući svom radu na formiranju tima, varaždinski liječnici uspjeli su ishoditi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odobrenje za rad dvije ambulante. Jedna ambulanta za liječenje pretilosti djelovat će u sklopu internističkog odjela, dok će druga ambulanta za barijatrijsku i metaboličku kirurgiju djelovati u sklopu kirurške službe. Liječnici primarne zdravstvene zaštite tako bi pacijente upućivali u te ambulante, a članovi tima tada bi zajednički proučili slučaj, te za svakog pacijenta ponaosob odredili tijek liječenja.

– Ako pričamo o kirurgiji, to su pacijenti koji imaju indeks tjelesne mase iznad 40 ili indeks tjelesne mase iznad 35 s različitim komorbiditetom. Pacijenti ispod te razine, a koji također spadaju u kriterij prekomjerene tjelesne težine nisu kandidati za barijatrijsku kirurgiju, ali su definitivno kandidati za liječenje. Također, pacijenti koji prema tim parametrima spadaju pod kirurško liječenje ne smiju biti pušači, a isključujemo i ljude koji pretjerano konzumiraju alkohol  – pojašnjava Pajtak, dodajući kako samim operativnim zahvatom priča oko borbe s pretilošću ne završava: – Svi ti pacijenti tada postaju naši doživotni pacijenti koji se moraju redovito kontrolirati i što je još važnije, držati se određenih smjernica dobivenih od našeg tima.

Iako kandidata već ima, službenim početkom rada ovog multidisciplinarnog tima smatra se Simpozij „Liječenje pretilosti“ koji će 25. rujan 2019. godine biti održan u Varaždinu.

Komentari