Grad Novi Marof započeo je s aktivnostima na izradi Strategije razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Vezano uz spomenuto, gradonačelnik Darko Hrenić jutros je, potpisujući ugovor s Azrom d.o.o., istaknuo kako je programsko razdoblje od 2008. do 2013. godine završeno, zbog čega "Grad mora krenuti s intenzivnim aktivnostima na izradi i donošenju razvojne strategije od 2014. do 2020.".

- Govorimo o jednom strateškom dokumentu koji će ujedno služiti i kao podloga za učinkovito korištenje sredstava iz domaćih i EU fondova, a zajedničkim radom i suradnjom angažiranih konzultanata, kao i gradskih službi, siguran sam da ćemo novu Strategiju imati do kraja godine - izjavio je Hrenić.

Naime, s obzirom na složenost procesa izrade spomenutog dokumenta, Novi Marof je, obavještavaju iz Grada, angažirao ovlaštene konzultante, odnsno Azru d.o.o. čija je ponuda u ovom trenutku bila najpovoljnija.

Sam proces izrade takvog dokumenta uključuje organizaciju radionica i sastanaka svih interesnih skupina uključenih u izradu (poslovni sektor, socijalne partnere, nevladine organizacije itd.), uz naglasak na njihovu suradnju i uključenost.

Komentari

01.08.2014. 16:55h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: arhiva