U okviru projekta DE-PARK, koji se dijelom financira sredstvima Europske unije, održana je u subotu, 22. kolovoza, na predjelu Lovre?an brega, stotinjak metara od hrvatsko-slovenske granice, manifestacija Klampotic...

Rije? je o festivalu pu?ke kulture, veselja, pajdaša, vinskih mudrijaša i doma?ih muzikaša. Manifestacija je održana u popodnevnim satima na lokaciji Lovrini vinogradi, na adresi Lovre?an breg 15, u naselju Mali Lovre?an.

Organizirana je u suradnji s Turisti?kom zajednicom Varaždinske županije i Destinacijskom menadžment kompanijom Vall042.

Središnji dio manifestacije bio je rezerviran za postavljanje klampotica koji se po dijelovima montirao na nekoliko metara visok stup postavljen uz rub vinograda.

Za vrijeme trosatnog održavanja programa posjetitelji su mogli razgledati i izložbu karikatura Branka Medaka, a vinogradarske igre za koje su se prijavile ?etiri ekipe, održane su u dva dijela. Za vinske zezancije, špelancije i mudrolije bio je zadužen Mladen Medak Gaga, a glazbeni dio realizirao je F-band.

U završnom dijelu priredbe natjecateljskim ekipama prigodne nagrade uru?ili su na?elnik Mirko Korotaj i župan Predrag Štromar, a organizatoru na priredbi ?estitke je uputio i Marko Mau?i? na?elnik (župan) slovenske op?ine Podlehnik.

Projekt DE-PARK provodi se na podru?ju Turisti?ke zone Haloze Zagorje kojeg su prije nekoliko godina pokrenule op?ine uz hrvatsko slovensku granicu, a u narednom razdoblju dio  projekta realizirat ?e se na podru?ju Republike Hrvatske te susjedne države s obje strane granice.
 

Komentari

25.08.2015. 20:22h Zadnja izmjena: 14.01.2016. 14:29

Foto: Franjo Talan