Na web stranici Varaždinske županije objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Varaždinske županije.  

Savjet mladih Varaždinske županije, kao savjetodavno tijelo Varaždinske županije, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Varaždinskoj županiji.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Varaždinske županije mogu se birati osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Varaždinske županije. Savjet mladih Varaždinske županije ima 11 članova koje bira Županijska skupština na vrijeme od 3 godine.

Više informacija možete pronaći ovdje. 

 

 

Komentari

13.02.2018. 10:32h Zadnja izmjena: 13.02.2018. 10:43

Foto: Ilustracija