Općina Vinica prije više od godinu dana uputila je inicijativu HEP-u za postavljanje punionice električnih vozila.

Nakon odabira lokacije te ishođenja potrebnih dozvola i potpisivanja Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila, punionica električnih vozila postavljena je na parkiralištu kod nogometnog igrališta te smo već zabilježili i prve korisnike.

- Ovo je sve u trendu novih tehnologija i smanjenja zagađenja i emisije CO2 i ostalih štetnih plinova koje ispuštaju klasična motorna vozila. Sada se možemo pohvaliti da smo osim grada Varaždina, doista među rijetkim općinama u Varaždinskoj županiji koje imaju tu privilegiju odnosno mogućnosti korištenja elektropunionice, a što je isključivo rezultat dobre suradnje HEP-a i općine - izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac

Komentari

14.02.2020. 19:21h Zadnja izmjena: 14.02.2020. 19:21