Na 11. sjednici Rektorskoga zbora, održanoj 28. kolovoza 2017. na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, podržan je projekt organizacije znanstveno-edukativne konferencije "Uloga informacijske i komunikacijske tehnologije u izjednačavanju mogućnosti obrazovanja osoba s invaliditetom".

Ideju o organizaciji ove konferencije inicirao je doc. dr. sc. Mario Konecki s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, posebni savjetnik rektora Sveučilišta u Zagrebu za internetske servise i koordinator Rektorskoga zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije.

Uz Sveučilište u Zagrebu kao glavnog organizatora konferencije, suorganizatori su Rektorski zbor Republike Hrvatske, nekoliko vodećih američkih sveučilišta i organizacija, Grad Varaždin i drugi.

U jednoj od točaka dnevnog reda sjednice doc. dr. sc. Mario Konecki predstavio je i novi dizajn web stranica Rektorskoga zbora koji je osmišljen kako bi se rad Rektorskoga zbora učinio vidljivijim široj javnosti i kako bi se zaključci, priopćenja i ostale informacije učinile lakše dostupnima i jednostavnijima za pregled i pretraživanje.

Komentari

31.08.2017. 17:38h Zadnja izmjena: 31.08.2017. 17:48