općina vidovec

Načelnik Hranić član Odbora za praćenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike

Objavljeno: 31.01.2023. 19:58

Zadnja izmjena: 31.01.2023. 19:58

Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec, odlukom ministrice poljoprivrede Marije Vučković imenovan je članom Odbora za praćenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Istom odlukom ministrice za zamjenika člana imenovan je Zoran Hegedić, načelnik Općine Breznički Hum. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike temeljni je dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi iz kojeg se financiraju izravna plaćanja i sektorske intervencije i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj za financiranje intervencija ruralnog razvoja).

Ukupni iznos sredstava koji će biti na raspolaganju hrvatskim poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda, šumoposjednicima, proizvođačkim organizacijama, JLS-ovima, lokalnim akcijskim grupama te onima koji će informirati i educirati poljoprivrednike i šumoposjednike i pomoći im pri uvođenju inovativnih rješenja iznosi 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje.

Odbor za praćenje Plana, između ostalog, obavlja praćenje napretka u provedbi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. te ostvarivanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, praćenje učinkovitosti i uspješnosti provedbe Plana, praćenje napretka ostvarenog u provedbi evaluacija, sinteza evaluacija i daljnjem postupanju na temelju nalaza te ispitivanje relevantnih informacija u vezi s uspješnošću Plana koje dostavlja nacionalna mreža ZPP-a.

Komentari