rok do 9. ožujka

Načelnik Šagi poziva udruge s područja Općine da svoje projekte i programe prijave na natječaj

Objavljeno: 12.02.2017. 16:40

Zadnja izmjena: 12.02.2017. 16:40

Foto: Arhiva

Načelnik Maruševca, Ivan Šagi je objavio Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec u 2017. godini.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih planskim dokumentima Općine Maruševec, a koji se provode na području Općine Maruševec.

Prema objavljenom Javnom pozivu je u Proračunu Općine Maruševec za 2017. godinu osigurano  285 tisuća kuna, s time da najniži iznos koji se može odobriti za projekte i programe iznosi 2 tisuće kuna, a najviši 60 tisuća kuna.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 9. ožujak, a prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, s naznakom „Prijava programa /projekta udruga – ne otvaraj“.

Kompletan Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i sa svim pratećim obrascima objavljen je na Internet stranici Općine.

 

Komentari